Harasocial đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục.
Posted Oct 17, 2022 - 15:42 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, Harasocial đang hoạt động không ổn định, làm ảnh hướng đến truy cập và sử dụng các tính năng. Đội ngũ kỹ thuật Haravan đang xử lý vấn đề này.

Trong thời gian khắc phục, Quý Khách vui lòng xử lý các cuộc hội thoại trực tiếp trên Fanpage để hạn chế ảnh hưởng đến công tác vận hành.

Trân trọng.
Posted Oct 17, 2022 - 14:23 GMT+07:00
This incident affected: HaraFunnel and HaraSocial.