Sự cố từ Meta: đường dẫn m.me không hoạt động với một số người dùng !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục.
Posted Aug 31, 2023 - 09:02 GMT+07:00
Identified
Sự cố từ Meta: đường dẫn m.me không hoạt động với một số người dùng, dẫn đến các đường dẫn ref, hoặc công cụ tăng trưởng QR code hoạt động không ổn định với những người dùng này. Đội ngũ Harasocial đã thông báo đến Meta, đồng thời theo dõi sát sao và cập nhật sớm nhất tình hình xử lý.

Quý Khách có thể theo dõi thêm tình hình xử lý tại: https://developers.facebook.com/support/bugs/3655141081474946/

Trân trọng.
Posted Aug 30, 2023 - 11:23 GMT+07:00
This incident affected: HaraSocial.