Harasocial - Kênh Instagram đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục.
Posted Dec 07, 2022 - 09:04 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, Harasocial - Kênh Instagram đang hoạt động không ổn định, làm ảnh hướng đến truy cập và sử dụng các tính năng có liên quan đến kênh này. Đội ngũ kỹ thuật Haravan đang phối hợp với Meta (Facebook) để xử lý vấn đề này.
Posted Dec 06, 2022 - 17:20 GMT+07:00
This incident affected: Harasocial.