Kết nối Haravan - Lazada đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục.
Posted Nov 01, 2022 - 05:24 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, Lazada đang gặp sự cố về hệ thống API, dẫn đến việc đồng bộ giá và tồn kho sản phẩm giữa Haravan và Lazada đang hoạt động không ổn định. Đội ngũ kỹ thuật của 2 bên đang tích cực phối hợp để xử lý vấn đề này.
Posted Oct 31, 2022 - 21:55 GMT+07:00
This incident affected: Admin.