Harasocial đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục.
Posted Apr 13, 2023 - 20:46 GMT+07:00
Update
Hiện tại, Facebook (Meta) đang gặp một số vấn đề nghiêm trọng liên quan đến API, làm ảnh hưởng đến việc đồng bộ các cuộc hội thoại về Harasocial. Đội ngũ kỹ thuật Haravan đang phối hợp với Facebook để xử lý vấn đề này.

Quý Khách có thể theo dõi thêm tình trạng từ Facebook thông qua link: https://metastatus.com/messenger

Chúng tôi sẽ cập nhật tình trạng xử lý trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng.
Posted Apr 13, 2023 - 09:21 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, Harasocial đang hoạt động không ổn định, dẫn đến các cuộc hội thoại đồng bộ về Harasocial bị chậm. Đội ngũ Haravan đang tích cực xử lý vấn đề.

Chúng tôi sẽ cập nhật tình trạng xử lý ở status này.

Trân trọng.
Posted Apr 13, 2023 - 09:02 GMT+07:00
This incident affected: HaraFunnel and HaraSocial.