Kênh Instagram đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được xử lý.
Posted Aug 30, 2023 - 14:45 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, webhook Instagram hoạt động không ổn định, gây ảnh hưởng đến việc cập nhật các comment từ Instagram về Harasocial. Đội ngũ Harasocial đã thông báo đến Meta, đồng thời theo dõi sát sao và cập nhật sớm nhất tình hình xử lý.

Quý Khách có thể theo dõi tình hình xử lý thông qua link: https://developers.facebook.com/support/bugs/1337946283795683

Trân trọng.
Posted Aug 30, 2023 - 11:18 GMT+07:00
This incident affected: HaraSocial.