Harasocial đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Sự cố đã được khắc phục.
Posted Mar 07, 2023 - 19:55 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, hình ảnh hiển thị trong cuộc hội thoại tại Harasocial đang không ổn định, nguyên nhân do lỗi API từ Facebook. Quý khách có thể theo dõi thêm thông tin từ Facebook qua link: https://developers.facebook.com/support/bugs/973260190725396/.

Trân trọng
Posted Mar 07, 2023 - 18:07 GMT+07:00
This incident affected: HaraSocial.