Kết nối Haravan - Tiktok đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục.
Posted Aug 08, 2023 - 19:20 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, API của Tiktok đang hoạt động không ổn định, ảnh hưởng đến việc đồng bộ sản phẩm, tồn kho từ Haravan lên Tiktok Shop. Đội ngũ Haravan đang phối hợp với Tiktok để khắc phục sự cố.

Chúng tôi sẽ cập nhật tình trạng xử lý trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng.
Posted Aug 08, 2023 - 13:35 GMT+07:00
This incident affected: Admin.