Hệ thống quản trị đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Sự cố đã được khắc phục.
Posted Oct 07, 2022 - 10:02 GMT+07:00
Monitoring
Sự cố đã được khắc phục. Chúng tôi đang theo dõi thêm sự cố này.
Posted Oct 07, 2022 - 08:49 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, hệ thống Báo cáo đang gặp sự cố, ảnh hưởng đến chức năng Xuất dữ liệu. Đội ngũ Haravan đang khắc phục sự cố trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình trạng xử lý trong status này.

Trân trọng.
Posted Oct 06, 2022 - 15:15 GMT+07:00
Monitoring
Sự cố đã được khắc phục. Chúng tôi đang theo dõi thêm tình trạng sự cố này.
Posted Oct 06, 2022 - 10:03 GMT+07:00
Identified
Hệ thống quản trị đang hoạt động không ổn định, ảnh hưởng đến việc xem và xuất báo cáo, xử lý giao hàng, cập nhật sản phẩm. Đội ngũ kĩ thuật Haravan đang xử lý vấn đề này.

Chúng tôi sẽ cập nhật tình trạng xử lý trong status này.
Posted Oct 06, 2022 - 09:54 GMT+07:00
This incident affected: Admin.