DNS một số website hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được xử lý.
Posted Apr 23, 2023 - 22:54 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, một số website đang sử dụng DNS do Matbao cung cấp đang hoạt động không ổn định, nguyên nhân do lỗi phát sinh từ DNS Matbao.

Đội ngũ Haravan đang theo dõi sự cố và cập nhật trạng thái xử lý trong status này.

Trân trọng.
Posted Apr 21, 2023 - 16:13 GMT+07:00
This incident affected: Storefront.