Hệ thống website đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục.
Posted Jun 27, 2023 - 10:38 GMT+07:00
Update
Hiện tại, hệ thống website đang hoạt động không ổn định, ảnh hưởng đến việc cập nhật thông tin sản phẩm, giao diện... sẽ hiển thị chậm trên website và chức năng tìm kiếm sản phẩm, đơn hàng... ở trang quản trị Myharavan.

Đội ngũ Haravan đang tập trung xử lý vấn đề này. Chúng tôi sẽ cập nhật trạng thái xử lý trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng.
Posted Jun 27, 2023 - 09:56 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, hệ thống website đang hoạt động không ổn định, ảnh hưởng đến việc cập nhật thông tin sản phẩm, giao diện... sẽ hiển thị chậm trên website.

Đội ngũ Haravan đang tập trung xử lý vấn đề này.

Trân trọng.
Posted Jun 27, 2023 - 09:48 GMT+07:00
This incident affected: Admin and Storefront.