DNS một số website hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Apr 19, 2023 - 09:42 GMT+07:00
Monitoring
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục. Đội ngũ Haravan đang theo dõi thêm về sự cố này.

Trân trọng.
Posted Apr 18, 2023 - 14:18 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, một số website đang sử dụng DNS do Matbao cung cấp đang hoạt động không ổn định, nguyên nhân do lỗi phát sinh từ DNS Matbao.

Đội ngũ Haravan đang theo dõi sự cố và cập nhật trạng thái xử lý trong status này.

Trân trọng.
Posted Apr 18, 2023 - 12:12 GMT+07:00
This incident affected: Storefront.