Hệ thống website đang gặp sự cố truy cập không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục.
Posted Jan 03, 2023 - 16:22 GMT+07:00
Monitoring
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục. Đội ngũ Haravan đang theo dõi thêm về sự cố này.
Posted Jan 03, 2023 - 12:14 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, hệ thống Haravan đang gặp sự cố, dẫn đến tình trạng truy cập website không ổn định. Đội ngũ kỹ thuật đang tích cự xử lý vấn đề này.

Haravan sẽ cập nhật tình trạng xử lý trong status này.

Trân trọng.
Posted Jan 03, 2023 - 10:15 GMT+07:00
This incident affected: Website.