Facebook Messenger: Tính năng Thông báo định kỳ đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục.
Posted Oct 26, 2022 - 14:24 GMT+07:00
Identified
Chức năng Thông báo định kì đang hoạt động không ổn định, ảnh hưởng tới việc gửi tin nhắn dạng này. Vấn đề đã được báo cáo lên Meta để được hỗ trợ xử lý. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất khi có thêm thông tin từ Meta.

Quý Khách có thể theo dõi tình trạng xử lý từ Meta qua các link sau:
https://developers.facebook.com/support/bugs/629148905618496/?join_id=f20ff0fea637038
https://developers.facebook.com/community/threads/1830326477309443/

Trân trọng.
Posted Oct 25, 2022 - 16:54 GMT+07:00
This incident affected: HaraFunnel and HaraSocial.