Kết nối Haravan - Shopee đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Sự cố đã được xử lý.
Posted Mar 24, 2023 - 08:06 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, Shopee đang gặp sự cố về API, dẫn đến việc đồng bộ đơn hàng giữa Shopee và Haravan đang hoạt động không ổn định. Đội ngũ kỹ thuật của 2 bên đang tích cực phối hợp để xử lý vấn đề này.
Posted Mar 23, 2023 - 21:30 GMT+07:00
This incident affected: Admin.