Kết nối Haravan - Tiktok đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Sự cố đã được khắc phục.
Posted Sep 08, 2022 - 18:02 GMT+07:00
Monitoring
Hiện tại, sự cố đã được xử lý. Đội ngũ Haravan đang theo dõi thêm sự cố này.
Posted Sep 08, 2022 - 15:54 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, Tiktok đang gặp sự cố về hệ thống API, dẫn đến việc đồng bộ giữa Tiktok và Haravan đang hoạt động không ổn định, gây ảnh hưởng đến việc đồng bộ đơn hàng từ Tiktok về Haravan. Đội ngũ kỹ thuật của 2 bên đang tích cực phối hợp để xử lý vấn đề này.
Posted Sep 08, 2022 - 15:20 GMT+07:00
This incident affected: Admin.