Kết nối Haravan đến các sàn TMĐT đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục.
Posted Aug 20, 2022 - 10:35 GMT+07:00
Monitoring
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục. Chúng tôi đang theo dõi thêm sự cố này.
Posted Aug 20, 2022 - 09:55 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, kết nối Haravan đến các sàn Thương Mại Điện Tử đang hoạt động không ổn định, đơn hàng phát sinh từ Shopee, Lazada, Tiki đang không đồng bộ về Haravan. Đội ngũ kĩ thuật Haravan đang kiểm tra và xử lý vấn đề này.

Haravan sẽ cập nhật tình trạng xử lý trong thời gian sớm nhất.
Posted Aug 20, 2022 - 08:53 GMT+07:00
This incident affected: Admin.