Facebook đang gặp sự cố hệ thống !
Incident Report for Haravan
Resolved
Sự cố đã được khắc phục.
Posted Feb 24, 2023 - 14:26 GMT+07:00
Monitoring
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục. Chúng tôi đang theo dõi thêm tình trạng xử lý từ Facebook (Meta).

Trân trọng.
Posted Feb 23, 2023 - 17:38 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, Facebook (Meta) đang gặp sự cố về hệ thống, dẫn đến tin nhắn load về Harasocial bị chậm. Quý Khách có thể theo dõi thêm tình trạng xử lý của Facebook tại: https://developers.facebook.com/support/bugs/1530943734094447

Trân trọng.
Posted Feb 23, 2023 - 14:27 GMT+07:00
This incident affected: HaraSocial.